Start

Industriservice

Vi utför installation, reparation, underhåll, flytt och rivning av produktionsutrustning och arbetsstationer. Exempelvis automatiserade och manuella produktionslinjer, bansystem, traverser, pallställ, tryckluftsystem, hydraulik, stålkonstruktioner.

Förbehandlingsanläggning pulverlack
Demontering, flytt och installation av provrigg
Rördragning hydraulik
Demontering, flytt och installation av provrigg
Pneumatik
Axelbyte
Montage av provrigg
ABB 8700

Traverser / lyftutrustning

Vi säljer och installerar Kito traverser och svängkranar. En premiumprodukt som naturligtvis går att anpassa ifall ni har speciella krav eller önskemål. 

Har ni behov av manuell lyftutrustning så erbjuder vi också Kito snabblyftblock och spakblock. Även de av högsta kvalitet.


Single-girder
lc_double_girder_cranes
Teleskoptravers
Kito Pro
Kito CX
Kito LX

Verkstadsarbeten

Tillverkning av stålkonstruktioner.

Bygg

Montage av stålstommar, sandwichelement, trappor, plåt.

Helikopterplatta Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Stomme helikopterplatta
Spånsilo
Bandgång SCA
Stomme landstigningsbyggnad
Hydraulisk brygga
Montage av trappa
Trappa
Stomme helikopterhangar