Om oss


Vindelns Bygg & Industrimontage AB (VBI) är ett företag vars huvudsakliga inriktning är industrimontage, installationer, service/reparationer och byggnadssmide. Även tillverkning av stålkonstruktioner utförs.

Verksamheten startade 2002 och ombildades 2012 till aktiebolag. Kunderna är både stora och små företag och uppdragen har varit såväl inom Sverige som utomlands. Jag som driver detta företag heter Kent Johansson och arbetade inom verkstadsindustrin som svetsare och produktionstekniker i nio år innan jag startade eget.

Målet för mig och mitt företag är att på ett flexibelt sätt kunna erbjuda er tjänster med hög kvalitet i rätt tid, för att på så vis verka för ett samarbete som är givande för båda parter.

Vår personal är kompetent, arbetsvillig, ansvarstagande och vana vid att arbeta självständigt.

Kvalitetspolicy

De tjänster och produkter VBI levererar ska vara av hög kvalitet och levereras i rätt tid. Kunden ska kunna känna sig trygg med att arbeten som utförs görs på ett fackmannamässigt sätt med säkerheten i fokus.

Varje enskild individ i organisationen skall vara väl medveten om hur dennes agerande påverkar kvaliteten på utfört arbete samt kundens förtroende för VBI. Kunden skall alltid bemötas på ett bra sätt oberoende av situation.

Hög kvalitet i rätt tid med ett bra bemötande ska vara ett skäl till att välja VBI som leverantör.

Miljöpolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Vi ska därför
•öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
•påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
•se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
•förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
•ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.